Trainingen

Sinds 1998 verzorg ik naast assurantieopleidingen ook vaardigheidstrainingen. Daar waar het bij de assurantieopleidingen om kennisoverdracht gaat, staan bij de trainingen de communicatieve vaardigheden van de deelnemers centraal. Uiteraard zijn de trainingen gebaseerd op bepaalde theorieën. De deelnemers worden echter zo weinig mogelijk met die theorieën lastig gevallen. Mijn ervaring leert dat “Keep it stupid simple” de deelnemers erg aanspreekt. Praktisch oefenen dus en elkaar een spiegel voorhouden door heldere feedback in de vorm van tops en tips. Kortom, leren van elkaar en elkaar coachen.

Gesprekstrainingen

Elk gesprek heeft een doel. Of het nu om een telefoongesprek gaat, een één op één gesprek of een groepsgesprek. Het gesprek wordt bijvoorbeeld gevoerd om informatie in te winnen. We gaan soms met iemand in gesprek omdat we hem of haar willen aanspreken op zijn of haar gedrag of we moeten ergens over onderhandelen. Tijdens de trainingen leert de deelnemer de regie over het gesprek in handen te nemen en te houden. De training is geschikt voor iedereen die in zijn werk dagelijks communiceert. En wie doet dat niet? Gesprekken met collega’s, leidinggevenden, medewerkers, cliënten over allerlei onderwerpen en om allerlei redenen zijn aan de orde van de dag. Maar hoeveel van die gesprekken zijn werkelijk succesvol en bevredigend voor beide partijen? Tijdens de trainingen wordt geoefend met situaties die aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers en die door hen zelf worden aangedragen.

Presentatietrainingen

Deze training is bestemd voor mensen die regelmatig presentaties moeten verzorgen of dat binnenkort moeten gaan doen. Het kan gaan om presentaties voor cursisten, collega’s of andere groepen. Merkt u dat uw toehoorders niet altijd even geboeid zijn? Vindt u het spannend en heeft u die spanning niet altijd onder controle? Is uw presentatie altijd te lang of te kort voor de geplande tijd? Dan is deze training geschikt voor u. Tijdens de training leert u de presentatie op te bouwen. U leert de hulpmiddelen op een juiste manier te in te zetten. Uiteindelijk gaat u de presentatie oefenen. Daarbij wordt gelet op de opbouw van uw verhaal, het spreektempo, uw stemgebruik en uw houding. U leert hoe u de presentatie interactief kunt maken en uw toehoorders actief mee kunt laten doen.

Deze training kan zowel in groepsverband als individueel worden gegeven.

Copyright © 2019 - Jan Eekma