Assurantieopleidingen

Ik verzorg assurantieopleidingen op het gebied van zowel schade- als levensverzekeringen. Vaak gaat het daarbij om diplomagerichte opleidingen. De opleiding of training kan echter ook gericht zijn op de door de opdrachtgever gebruikte producten. Uitgangspunt is steeds aansluiting te zoeken bij de dagelijkse praktijk van de deelnemer. Leerzame casuïstiek en presentatieopdrachten zijn veel door mij gebruikte werkvormen. Uitgangspunt is echter het met succes afronden van het examen. Dat kan niet zonder een goede examentraining.

Diplomagerichte opleidingen

  • Wft schadeverzekeringen;
  • Wft levensverzekeringen;
  • Branchegerichte opleidingen.

De deelnemers zijn in principe vrij in de keuze van het lesmateriaal. Vereiste is echter wel dat het om lesmateriaal van gedegen kwaliteit moet gaan. Desgewenst zal ik u graag adviseren over het beschikbare studiemateriaal en bedrijven helpen opleidingstrajecten uit te zetten voor medewerkers.

Examentrainingen

Het is mogelijk een korte intensieve examentraining te volgen. De ideale manier om zelfstudie af te ronden.

Maatwerk

U kunt ook bij mij terecht voor maatwerk op het gebied van schade- en levensverzekeringen. De door de opdrachtgever gebruikte verzekeringsproducten zijn dan uitgangspunt van de training. Tijdens de opleiding leren de deelnemers de producten doorgronden en te vergelijken met andere producten. Deze opleiding kan worden gecombineerd met een vaardigheidstraining. Hierin wordt geleerd de eigen producten te adviseren en presentaties te verzorgen over de eigen producten.

Copyright © 2019 - Jan Eekma